Colector verde: materia orgánica e outros restos

Colector verde: materia orgánica e outros restos

Si: Materia orgánica, calzado, roupa, xoguetes, cueiros, Cd’s, louza, restos de flores e plantas, papel de cociña usado, etc.  

Non: Restos que pertenzan a outro tipo de colector.  

HORARIO DEPÓSITO: De 20 a 21.00 h.  

Deposítase en bolsa de plástico ben pechada.

Para evitar malos olores, procura respectar os horarios cada vez que saques o lixo.