Colector azul: papel e cartón pregado

Colector azul: papel e cartón pregado

Si: Os envases e caixas de cartón; as publicacións en papel como xornais, revistas ou libros; os folletos da publicidade; os folios, sobres ou carpetas da oficina e en xeral todo tipo de papel sobrante.  

Non: Papeis sucios, como o papel de cociña usado, manteis ou servilletas de papel....  

HORARIO DEPÓSITO: Durante as 24h.

Lembra que en Carballo recollémosche o cartón a pé de porta.
 

Emprega sempre papel reciclado e utilízao polas dúas caras.