Control de pragas

Loita contra a velutina

Servizo Municipal de Control de Pragas

O Concello de Carballo foi pioneiro en Galicia na contratatación dun servizo específico para o control e a retirada dos niños de velutina. Á vista da magnitude do problema, e ante a insuficiencia de medios da Xunta de Galicia, o goberno municipal de Carballo optou por afrontar directamente o problema, aínda asumindo unha competencia que corresponde á Administración Autonómica. 

Durante o ano 2017 retiráronse un total de 647 niños de vespa veluntina, supoñendo un incremento do 160% respecto ao ano anterior. O prazo de resposta non excede das 24 horas. 

As persoas que localicen un niño poden chamar ao 012 ou ao 112, dende onde se poñerán en contacto co servizo municipal de control de pragas.

Control de pragas

Servizo Municipal de Control de Pragas

O Servizo Municipal de Control de Pragas é realizado pola empresa carballesa Plaguiber, empresa que ten como cometidos : 

- Control de alimañas na rede de alcantarillado e sumidoiros, así como en superficie.
- Desinfeccións periódicas dos edificios públicos.
- Accións puntuais de outro tipo de pragas, tales como palomas, abellas, ...
- Identificación e marcaxe das zonas tratada por medio de adesivos que se poden ver nas diferentes ruas e establecementos públicos. 

Avisos 981 75 46 99 / 981 704 100   

Entre tod@s é máis sinxelo, colabora.

Descargas